Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція аніонів V(V), Cr(VI), Mo(VI) та W(VI) силікагелем із закріпленим карбоксиметильованим полігексаметиленгуанідином Анотація   PDF
A. D. Dadashev, V. A. Tertykh, E. S. Yanovska, A. A. Gil, K. V. Yanova, V. S. Kutjanina
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція аніонних барвників на стеблах кукурудзи, модифікованих поліаніліном: кінетика та термодинамічні дослідження Анотація   PDF (English)
L. M. Soldatkina, M. A. Zavrichko
 
Том 2, № 1 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція водяної пари природним та хімічно модифікованим базальтовим туфом Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakytskaya, R. M. Dlubovskiy, T. A. Kiose, A. S. Truba, L. P. Oleksenko, V. Ya. Volkova
 
Том 4, № 3 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція діамінопохідних акридину на поверхні кремнезему, модифікованого дибензо-18-краун-6 Анотація   PDF (Русский)
N. N. Vlasova, L. P. Golovkova, O. V. Markitan
 
Том 2, № 4 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція деяких біомолекул на поверхні високодисперсного кремнезему, модифікованого дибензо-18-краун-6 Анотація   PDF (Русский)
L. P. Golovkova, O. V. Markitan, N. N. Vlasova
 
Том 6, № 4 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція доксорубіцину пірогенним кремнеземом та нанокомпозитами магнетит/силоксан Анотація   PDF
A. L. Petranovska, A. P. Kusyak, Ie. V. Pylypchuk, P. P. Gorbyk
 
Том 10, № 4 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція катіонів Co2+ і радіоактивного 60Со мезопористим TiO2 Анотація   PDF (English)
H. V. Vasylyeva, I. F. Mironyuk, I. M. Mykytyn
 
Том 13, № 2 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція катіонних барвників на соломі ячменю, модифікованій лимонною кислотою: кінетичні, рівноважні та термодинамічні дослідження Анотація   PDF (English)
L. M. Soldatkina, M. A. Yanar
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція органічних аніонів і катіонів з водних розчинів на органозаміщених шаруватих силікатах Анотація   PDF (Русский)
Yu. I. Tarasevich, M. Yu. Tryfonova
 
Том 4, № 2 (2013): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція сорбіту на поверхні високодисперсного кремнезему та метилкремнеземів Анотація   PDF
N. S. Nastasienko, N. P. Galagan, V. A. Pokrovskiy
 
Том 1, № 2 (2010): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція та хімічні перетворення лідокаїну на поверхні високодисперсного кремнезему Анотація   PDF (Русский)
T. V. Kulyk, O. O. Dudik, B. B. Palyanytsya, V. M. Barvinchenko
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція тетрацикліну Zn–Al змішаними оксидами та шаруватими подвійними гідроксидами Анотація   PDF (English)
G. M. Starukh
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція у відкритих циліндричних мікропорах Анотація   PDF (Русский)
V. V. Kutarov, V. N. Shevchenko, Yu. L. Zub
 
Том 11, № 3 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція цинку (ІІ) на кремнеземних та алюмосилікатних поверхнях: результати експерименту і моделювання Анотація   PDF
K. O. Stepanyuk, A. A. Kravchenko, I. I. Gerashchenko, A. G. Grebenyuk, M. V. Borysenko
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція цисплатину на поверхні магніточутливого нанокомпозиту Fe3O4/Al2O3 Анотація   PDF (English)
P. P. Gorbyk, A. L. Petranovska, N. V. Kusyak, N. M. Korniichuk, A. P. Kusyak, O. I. Oranska, T. V. Kulyk, B. B. Palianytsia, O. A. Dudarko
 
Том 13, № 1 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Активоване лугом викопне вугілля. Мікропориста структура та здатність адсорбувати фенольні сполуки Анотація   PDF
Yu. V. Таmarkina, V. M. Anishchenko, A. M. Red'ko, V. O. Kucherenko
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Алкілування толуолу метанолом до стиролу на модифікованому лужними металами цеоліті Х Анотація   PDF
Yu. G. Voloshyna, V. V. Ivanenko, L. K. Patrylak, O. P. Pertko, K. I. Patrylak, A. V. Yakovenko
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Аморфні наноструктуровані покриття, виготовлені з CVD-композитів Анотація   PDF (English)
V. F. Zinchenko, I. R. Magunov, O. V. Mozkova, O. V. Sviridova, T. Truglas
 
Том 11, № 4 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Аналіз взаємодії N-ацетилнейрамінової кислоти із дисахаридами на поверхні кремнезему Анотація   PDF (English)
L. M. Ushakova, E. M. Demianenko, M. I. Terets, V. V. Lobanov, M. T. Kartel
 
Том 6, № 2 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Аналіз карбіду кремнію та кремнезем-вуглецевої шихти методом ТГА-ДСК-МС Анотація   PDF (English)
I. Yu. Tishchenko, O. O. Ilchenko, P. O. Kuzema
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Аналіз поверхні електролітичних Fe-Co-Mo покриттів методом атомно-силової мікроскопії Анотація   PDF (English)
I. Yu. Yermolenko, M. V. Ved', N. D. Sakhnenko, S. I. Zubanova, O. N. Tychyna
 
Том 2, № 3 (2011): Хімія, фізика та технологія поверхні Аналітичне рівняння функції розподілу пор для моделі відкритих циліндричних капілярів Анотація   PDF (Русский)
V. V. Kutarov, Yu. L. Zub
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Аномальна дифузія метанолу в цеолітвмісному каталізаторі одержання вуглеводнів з метанолу Анотація   PDF (Русский)
A. A. Zhokh, P. E. Strizhak
 
Том 13, № 1 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Аномальний ефект холла в двошарових нанорозмірних плівках Ni / Gd2O3 Анотація   PDF
A. M. Kasumov, A. I. Dmitriev, M. V. Radchenko, A. E. Baybara, O. I. Bykov, K. A. Korotkov, V. M. Karavaeva, K. O. Vyshnevska, O. I. Olifan, A. I. Ievtushenko
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Антиозонантнаактивність моно- та біметальних комплексів 3d-металів із саліцилальімінопропільними групами, іммобілізованими на нанокремнеземі Анотація   PDF
T. L. Rakyts'ka, A. S. Truba, E. O. Radchenko, A. A. Golub
 
26 - 50 з 619 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>