Том 13, № 4 (2022)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.04

Зміст

Статті

V. M. Gun’ko
PDF (English)
361-382
S. I. Pokutnyi, N. G. Shkoda, J. Usik
PDF (English)
383-390
E. M. Demianenko, M. I. Terets, L. M. Ushakova, S. V. Zhuravskyi, Yu. I. Sementsov, V. V. Lobanov, O. V. Filonenko, V. S. Kuts, A. G. Grebenyuk, M. T. Kartel
PDF (English)
391-404
V. V. Turov, T. V. Krupska
PDF (English)
405-414
Ol. D Zolotarenk, E. P. Rudakova, N. Y. Akhanova, An. D. Zolotarenko, D. V. Shchur, M. T. Gabdullin, M. N. Ualkhanova, N. A. Gavrylyuk, M. V. Chymbai, T. V. Myronenko, I. V. Zagorulko, A. D. Zolotarenko, O. O. Havryliuk
PDF (English)
415-424
A. P. Kusyak, A. L. Petranovska, S. P. Turanska, O. I. Oranska, Ya. M. Shuba, D. I. Kravchuk, L. I. Kravchuk, V. G. Nazarenko, R. M. Kravchuk, V. A. Dubok, V. S. Chornyi, O. A. Bur’yanov, Yu. L. Sobolevs’kyy, P. P. Gorbyk
PDF (English)
425-433
A. M. Kasumov, A. I. Dmitriev, K. A. Korotko, V. M. Karavaeva, K. O. Vyshnevska, A. I. Ievtushenko
PDF (English)
434-446
Y. O. Suchikova, S. S. Kovachov, I. O. Bardus, A. S. Lazarenko, I. T. Bohdanov
PDF (English)
447-454
T. V. Tkachenko, D. S. Kamenskyh, Y. V. Sheludko, V. O. Yevdokymenko
PDF (English)
455-466
Ya. V. Karandas, A. V. Korotun
PDF (English)
467-475
N. A. Smirnova, A. V. Korotun, L. M. Titov
PDF (English)
476-488
V. G. Tsitsishvili, N. M. Dolaberidze, N. A. Mirdzveli, M. O. Nijaradze, Z. S. Amiridze, B. T. Khutsishvili
PDF (English)
489-497
L. G. Eprikashvili, G. P. Tsintskaladze, T. N. Kordzakhia, M. G. Zautashvili, N. V. Pirtskhalava, M. A. Dzagania, T. M. Sharashenidze
PDF (English)
498-505
G. P. Tsintskaladze, T. M. Sharashenidze, L. G. Eprikashvili, M. G. Zautashvili, T. N. Kordzakhia, M. A. Dzagania
PDF (English)
506-512